Poradnia Medycyny Pracy

Poniedziałek

09.00 - 11.00    lek. med. M.Szuścik

Wtorek

08.00 - 11.00    lek. med. M. Szuścik

Środa 09.00 - 12.00    lek. med. A. Szatoń
Czwartek

09.00 - 12.00    lek. med. A. Szatoń

Piątek

09.00 - 12.00    lek. med. A. Szatoń

Badania wstępne, okresowe i kontrolne w zakresie medycyny pracy. Badania kandydatów na kierowców. Badania spirometrii.

REJESTRACJA:

Poniedziałek, Środa, Piątek    8.00 - 12.00

Wtorek , Czwartek                     7.15 - 10.30

Racibórz, ul. Ocicka 51 a

tel.  32/ 459 09 90   oraz   451 051 404

Cennik obowiązujący od 01.01.2023.

Lp.

Nazwa badania

Ilość

Cena w zł.

1.

badanie lekarza medycyny pracy, w tym obejmujące specjalistyczne badania wykonywane przez lekarza medycyny pracy - dodatkowo płatne za każde wykonane badanie według poniższego zestawienia i kwot:

a) badanie lekarza med.pracy – otolaryngologiczne,

b) badanie lekarza med.pracy – neurologiczne

c) badanie lekarza med.pracy – okulistyczne

1

50,00

30,00

30,00

30,00

2.

badanie lekarza medycyny pracy, w tym obejmujące skierowanie na konsultacje specjalistyczne, przy czym każde dodatkowe badanie specjalistyczne płatne wg poniższego zestawienia:

a) badanie otolaryngologiczne,

b) badanie neurologiczne

c) badanie lekarza med.pracy – okulistyczne

1

50,00

50,00

50,00

50,00

3.

badanie audiometryczne

1

20,00

4.

spirometria

1

30,00

5.

badanie EKG

1

20,00

6.

zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej ( RTG)

1

55,00

7.

badanie lekarskie osób w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1,A2, A,B1, B, B+E i T ubiegających się o uzyskanie lub przedłużających ważność uprawnień do kierowania pojazdami. kierowców

1

200,00

8.

badanie lekarskie osób ubiegających się o uzyskanie ważności uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1 + E, C, C+E, D1, D1 +E i D i D+E

1

200,00

9.

badanie psychologiczne kierowców ( transport towarowy, przewóz osób, instr. nauki jazdy, pojazdy uprzywilejowani )

1

150,00

10.

badania psychologiczne kierowców samochodów służbowych, przedstawicieli handlowych, kierowców samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych

1

85,00

11.

badania psychologiczne operatorów suwnic, wózków jezdniowych, ciężkiego sprzętu budowlanego, wysokościowe )

1

85,00

12.

konsultacja psychologiczna ( widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie)

1

30,00

13.

wydanie zaświadczenia lek.

1

7,00

14.

badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych wykonane równocześnie z bad.profilaktycznym

1

40,00

15.

badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych jako osobne badanie

1

50,00

BADANIA LABORATORYJNE

  • morfologia

  • OB.

  • mocz

  • badanie WR

1

1

1

1

10,00

6,00

8,00

10,00

Dodatkowe badania laboratoryjne i inne nie ujęte w cenniku zlecone przez lekarza Poradni Medycyny Pracy płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w tut. jednostce.